Get Adobe Flash player

โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม.๒๙  ยินดีต้อนรับ

1588040336736ป้ายsayno

  

 ............................................................................................................................................................................................

ประกาศ 315x277  โรงเรียนนาจิกพิทยาคม

 

ด่วนที่สุด  #### รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม####

 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ลว. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ )

2. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ )

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

4.ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. ๙  กรกฏาคม ๒๕๖๒)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒)  

ผู้บริหาร

ผอณรงครองจรณฐ

บริการที่เกี่ยวข้อง

sgspracharutdlit