บรรยากาศการสอบ pre-onet ม.3

บรรยากาศการสอบ pre o-net ม.3

0.jpg 1.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg S_7140325315703.jpg

S_7140325368872.jpg S_7140325430856.jpg S_7140325501202.jpg

S_7140325569770.jpg S_7140325625717.jpg